Principis

Logo Definitiu jpeg

  • La bicicleta es el mitjà de transport quotidià més eficient i ecològic.
  • Avui en dia ens trobem però, que la seva vida s’ha escurçat dràsticament i que el preu d’una de nova, fabricada en cadenes de baix cost a països en vies de desenvolupament, ha reduït tant el seu preu que sembla més raonable comprar-ne una que mantenir i reparar les antigues. Això comporta que destinem a residu vehicles que poden seguir en ús, moltes de les peces dels quals no pateixen cap desgast o deteriorament.
  • Paral·lelament els residus han esdevingut un gran problema per al nostre món i les bicicletes no s’escapen d’aquest procés. La reutilització (prevenció) és a dia d’avui una necessitat, i la principal via d’acció per no generar nous productes i residus associats.
  • Per generar un transport amb baixa petjada ecològica des de la concepció del vehicle, apostar per la producció local i combatre el procés de desvalorització dels béns, cal invertir aquest procés.